Opptak fra 17. feb 2017

Holst: Planetene

Himmelrommets planeter i musikk.

Den britiske komponisten Gustav Holst komponerte Planetene i perioden 1914-1916. Planetene representerte alle kjente planeter på den tiden samt deres astrologiske karakter. Den første satsen handler om den romerske krigsguden Mars, mens Venus kommer med fred som den romerske gudinnen. Merkur er mer omskiftelig, mens Jupiter kommer med glede. Saturn kommer med alderdom, mens Uranus, himmelens gud i gresk mytologi, er magisk, og Neptun er mystisk.