Opptak fra 23. sep 2022

Frederick Delius: Eine Messe des Lebens

Sir Mark Elders første konsert som første gjestedirigent for Bergen Filharmoniske Orkester var i sin helhet viet norgesvennen Frederick Delius’ sjeldent framførte Messe for livet.

Da Delius skrev messen, hovedsakelig i 1904-5, var han på høyden som komponist. Forfatteren Andrew J. Boyle skriver at Delius etter hvert utviklet et mer personlig tonespråk, hvor han ønsket å beskrive det moderne menneskets tilstand.

Delius selv var ikke religiøs, og messen er et sekulært verk. Han hadde lenge vært inspirert av poeten og filosofen Friedrich Nietzsche, og A Mass of Life er basert på Nietzsches filosofiske roman Slik talte Zarathustra (1883-1885).

Sir Mark Elder har med seg en rekke av strålende solister; Gemma Summerfield, Claudia Huckle, Bror Magnus Tødenes og Roderick Williams, mektige korkrefter og stort orkester.