Opptak fra 06. okt 2022

Harald Sæverud: Symfoni nr. 7 - Salme

Symfoni nr. 7 Salme har et mer fredsælt og håpefullt uttrykk enn forgjengeren Sinfonia dolorosa. Selv sa han at «krigen fikk meg over til folkevisen, ikke en etterligning av folkevisen, men jeg måtte synge landets og naturens sanger som en protest mot dem som kom». Symfonien ble urframført i oktober 1945.

Spilt inn live i Grieghallen 6. oktober 2022.