Opptak fra 06. okt 2022

Harald Sæverud: Symfoni nr. 6 Sinfonia Dolorosa

Sæveruds sjette symfoni har et svært personlig og gripende innhold, og er en av hans viktigste protester mot okkupantens herjinger. Symfonien er tilegnet hans gode venn, Audun Laviks minne. De to var barndomskamerater i Bergen, og Lavik, som engasjerte seg i motstandskampen, ble henrettet i 1944. Okkupanten herjinger, særlig tragedien på Telavåg, gikk sterkt inn på han. Symfoni nr. 6 er et sterkt uttrykk for hans musikalske motstandskamp. Verket ble urframført av Harmonien i 1943.