Opptak fra 06. okt 2022

Harald Sæverud: Fanfare og hymne

Fanfare og hymne ble urframført av Harmonien i januar 1970, og er komponert i anledning Bergens 900-årsjubileum. Sæverud forsøkte seg på en tidsreise tilbake til 970 i dette stykket, og skrev selv at «den gang sprang fossene fritt i dalene, mennesker og dyr var ett med naturen. (Fan fare – og måtte han fare langt!)»