Opptak fra 06. okt 2022

Knut Vaage: Janus

Orkesterets egen fløytist Ingela Øien er solist i et nytt verk av Knut Vaage.

Innspilt live i Grieghallen 6. oktober 2022