Opptak fra 22. okt 2020

Beethoven: Skjebnesymfonien

Beethovens symfoni er med på listen over verdens ti mest spilte klassiske verk. 

Symfonien ble skrevet i urolige tider og var et musikalsk uttrykk for komponistens kritiske samfunnsengasjement. Beethovens dramatiske åpningsmotiv fanger umiddelbart publikums oppmerksomhet. Symfonien ble skrevet i en tid preget av uro både for Beethoven selv, han begynte å miste hørselen, og i samfunnet rundt ham herjet Napoleonskrigene i Europa. Les mer.