Opptak fra 18. jan 2017

Prokofiev: Symfoni nr. 3

Symfonien Prokofiev selv mente var et av sine beste verk.

Prokofiev komponerte den tredje av sine syv symfonier i 1928. Han brukte musikalsk materiale fra de da upubliserte operaen Den brennende engel. Symfonien ble urframført i Paris året etter, med Pierre Monteux som dirigent. Bergen Filharmoniske Orkester har spilt inn symfonien på cd under ledelse av Andrew Litton. (BIS).