Opptak fra 07. nov 2012

Flashmob på Flesland

Bergen Filharmoniske Orkester framfører Kjempeviseslåtten av Harald Sæverud for intetanende reisende på Bergen Lufthavn Flesland. Dirigent Halldis Rønning.

Opptak gjort av NRKs Norge Rundt på Bergen Lufthavn Flesland 7.nov 2012