Opptak fra 28. sep 2022

Samtale med Lorentz Reitan om Harald Sæverud

Samtale med Lorentz Reitan om Harald Sæverud. Opptaket er gjort i Sæveruds hjem på Siljustøl like utenfor Bergen.