Opptak fra 27. sep 2023

50 år som profesjonell orkestermusiker

Solofagottist Per Hannevold om sine 50 år som profesjonell orkestermusiker