Opptak fra 06. sep 2019

Edward Gardner forlenger med Bergen Filharmoniske Orkester

Siden Gardner tok over som sjefdirigent i oktober 2015 har han kontinuerlig utviklet orkesterets klang og internasjonale posisjon, med syv internasjonale turner så langt, deriblant den enorme suksessen med den kritikerroste framføringen av Benjamin Brittens Peter Grimes på Edinburgh International Festival i 2017. Videre har orkesteret spilt i Hamburgs Elbphilharmonie og BBC Proms. Samarbeidet har så langt resultert i ti kritikerroste innspillinger, deriblant Schönbergs GurreLieder, tre innspillinger med musikk av Janáçek, inklusive den Grammy-nominerte Glagolitiske messen, Griegs pianokonsert og Berlioz’ monumentale Grande Messe des Morts. I skrivende stund slippes innspillingen av Bartóks Ridder Blåskjegg på markedet.

"Jeg er svært glad for at Edward Gardner vil fortsette sitt samarbeid med Bergen Filharmoniske Orkester for en tredje kontraktsperiode. Ed Gardner har vært et lykketreff for oss. Som sjefdirigent har han i bemerkelsesverdig grad videreutviklet orkesterets repertoar, kunstneriske nivå og profil, og derigjennom åpnet opp for økte lytteropplevelser ut mot et større publikum. Ikke minst har han bidratt til å styrke orkesterets internasjonale posisjon. At engasjementet nå forlenges frem til 2023 gir oss god forutsigbarhet og ytterligere potensial for videre vekst. At Bergen og Norges fremste mesen, Trond Mohn, også ser betydningen av dette ved å støtte re-engasjementet, sier mye om den viktige rollen Bergen Filharmoniske Orkester har i byen og landets musikkliv", sier direktør Bernt E. Bauge.

“I’m thrilled to have renewed my contract in Bergen. I come for each new project with renewed energy and enthusiasm and I find the trust and commitment of the orchestra and choruses grows with every week. I feel with our concert here, tours and recordings we are in the middle of very important work, and I’m so happy we can plan into the far distance!”, Edward Gardner.

I november tar Gardner og orkesteret med seg Brittens Peter Grimes til Operaen i Oslo og til Royal Festival Hall i London. Operaen spilles samtidig inn for Chandos. I 2020 vil orkesteret under ledelse av Gardner turnere i Kina og Sør-Korea.