Opptak fra 28. sep 2023

Das Lied von der Erde

Gustav Mahlers farvel til verden – et verk om livets store følelser.

«Dette er det mest personlige jeg har skrevet», skal Mahler ha sagt til sin venn om dette gigantiske verket. En syntese av symfoni og sang, om livets store følelser, om smerte og ensomhet, men også om ungdom og skjønnhet, skrevet mot livets slutt. Das Lied von der Erde er på mange måter Mahlers farvel til verden.

 

ENDRING: Kveldens tenor, Issachah Savage har dessverre på kort varsel måtte trekke seg fra kveldens konsert grunnet sykdom. Det har på kort tid lykkes oss å få den internasjonalt anerkjente tenoren Klaus Florian Vogt til å ta over. 

 

Les hele konsertprogrammet her