Opptak fra 08. sep 2023

Julian Anderson: Eden

Et moderne Eden

Komponist Julian Anderson forteller at inspirasjonen til verket kommer fra den rumenske billedhuggeren Constantin Brancusi: «Hans enkle linjer og formmessige klarhet fascinerer meg.»

 

Brancusi laget aldri et verk han kalte for Eden, men ifølge Anderson reflekterer mange av Brancusis verk noe pre-sivilisasjonsaktig. Et glimt av en tapt uskyld. Og Andersons verk sikter mot det samme.

 

Rent teknisk utforsker Anderson et spennende stemmingssystem i Eden med ikke-tempererte harmonier. Grunntonen samt det 7., 11., og 13. trinn i skalaen, altså C, Bb, Fiss og Ass danner grunnlaget for melodier som Anderson så har skrevet en rekke variasjoner over. Disse presenteres alltid i bratsj og cello, og spilles non vibrato slik man gjorde i renessansen.

 

Verkets klangbilde er transparent og klart, og ble skrevet for City of Birmingham Symphony Orchestra hvor Anderson var residenskomponist, og ble urframført i 2005.