Opptak fra 09. sep 2022

Emergence – Luohti boaðe!

Lasse Thoresen er en allsidig nestor blant dagens norske komponister. Hans musikk har stor stilistisk bredde og variasjon, noe som kommer klart fram i verket Emergence – joik kom fram! (Emergence – Luohti Boaðe!), som reflekterer den samiske joiketradisjonen. Thoresen tar ikke utgangspunkt i en allerede eksisterende joik, men finner opp sin egen, som det jo er en del av den samiske tradisjonen å gjøre.