Opptak fra 06. okt 2022

Knut Vaage: Janus

Orkesterets egen fløytist Ingela Øien er solist i et nytt verk av Knut Vaage.

Innspilt live i Grieghallen 6. oktober 2022

 

Knut Vaage: Janus

I anledning at det i år er 40 år siden Ingela Øien startet sin karriere som fløytist i Harmonien, har hun bestilt et nytt verk av Knut Vaage. Disse to har hatt et langt samarbeid, og det var derfor naturlig at nettopp han ble spurt.
Verket, med tittelen Janus, henspeiler på den romerske guden med to ansikter – ett vendt hver vei. Det ene ser fremover, det andre bakover. Dermed blir det et bilde på livets motsetninger: liv og død, og begynnelse og slutt.

Vaage forteller at ««Janus» oppsummerer vårt langvarige felles arbeid for å utnytte og utforske fløyten sine klanglige muligheter, både gjennom idiomatisk tilnærming, og gjennom fokus på spesialeffekter. Orkesteret vil i denne nye konserten både forsterke fløyten sine poetiske kvaliteter, og bidra til kontraster og skape drama gjennom å speile, og videreutvikle de ulike aspektene ved fløyten sine egenskaper.  De ulike orkesterinstrumentene og gruppene i orkesteret blir innlemmet i en dialog med solisten, en struktur jeg de siste årene har brukt i mine verk for orkester med solist.»

Fløytekonserten vil ta i bruk bassfløyte, altfløyte og C-fløyte.  Det vil bli lagt hovedvekt på skjønnhet og poesi i solopartiet ved bruk av blant annet bassfløytens mørke fløyteklanger, men det blir også viktig å ta i bruk fløytenes fulle potensiale ved blant annet å benytte utvidete teknikker og virtuositet, samt klangspekteret som finnes i de forskjellige fløytene. Takk til bidragsyterne som har gjort konserten mulig; Norsk Komponistfond, TONO og Bergen kommune.

Frode Skag Storheim