Opptak fra 13. jun 2021

Wagner: Forspill til Mestersangerne fra Nürnberg