Opptak fra 08. apr 2021

Knut Vaage: Relieff

Et godt relieff kjennetegnes tradisjonelt av at motivet blir løftet fram presist, detaljert og tydelig. Da er det gunstig å kjenne motivet godt. Hovedmotivet for Knut Vaages nye konsert med nettopp tittelen Relieff - for cello og orkester - er Amalie Stalheim. Til tross for sine unge år har cellisten markert seg som et av våre største cellotalenter, og har allerede spilt som solist med orkester over hele Europa. Knut Vaage er kollega med, og har samarbeidet mye med Amalies pappa Jostein Stalheim. Solisten har han dermed kjent siden hun ble født.