Opptak fra 29. mai 2020

Haydn: cellokonsert i C-dur