Opptak fra 17. mai 2020

Griegsanger med Mari Eriksmoen

God 17. mai til alle!

 

Innspilt i Grieghallen torsdag 14. mai 2020 og inngår i 17.komiteens (i Bergen) live stream 17. mai 2020.