Opptak fra 23. apr 2020

Dvorák, Halvorsen og Tsjaikovskij

Kammerkonsert med orkesterets egne musikere.