Opptak fra 09. apr 2020

Sæverud: Kjempevise-slåtten

Harald Sæverud skrev Kjempeviseslåtten under den andre verdenskrigen. Verket er fullt av fortvilelse, men også håp. Han dedikerte verket til datidens helter - heimefrontens store og små kjempere!

 

Med denne versjonen ønsker vi å hylle de mange helter som nå i Koronaens tid står på for å hjelpe oss alle og som bidrar til at samfunnet vårt går rundt.

Samtidig er vi alle sammen på sett og vis store og små kjempere, og som trenger inspirasjon til fortsatt å stå på i kampen mot viruset. Kjempeviseslåtten er vårt bidrag!

Opptakene ble gjort med Ipad av hver enkelt musiker.