Opptak fra 13. apr 2020

Grieg: Pinsesalme

Medlemmene i Bergen Filharmoniske Kor synger Edvard Griegs Pinsesalme fra ''hjemmekontorene''.