Opptak fra 17. des 2020

Rakhmaninov: Symfoniske danser