Opptak fra 12. apr 2019

Stravinsky: Salmesymfonien

Et av Stravinskys mest fascinerende verk.

Igor Stravinsky så på salme 150 som ‘en sang som burde danses.’ Det var en tekst som, slik han så det, inneholdt 'vers om det opphøyde, men også om sinne og fordømmelse, og til og med forbannelser'. Disse tankene lå bak Stravinskys Salmesymfoni, hvor stemmer og instrumenter behandles som likeverdige. Dette er et av Stravinskys mest stramme verk, men  også et av hans mektigste og mest fascinerende.