Opptak fra 12. apr 2019

Grob tvoi, Spase

Påskehymnen som inspirerte Rakhmaninov.