Opptak fra 15. feb 2019

Strauss: Don Juan

Et musikalsk portrett av en legendarisk forfører.

Programmusikk, musikk som tok utgangspunkt i eller ble inspirert av en litterær tekst, var både populær og kontroversiell på Richard Strauss' tid. I tonediktet Don Juan presenterer Strauss sin tolkning av temaer som kjærlighet og erobring.