Opptak fra 14. nov 2019

Bruch Fiolinkonsert

En av de mest populære fiolinkonsertene på repertoaret.

Max Bruchs første fiolinkonsert er også hans mest kjente verk og et av de mest populære fra den romantiske perioden. Solisten, Johan Dalene, ble på denne konserten tildelt Den norske solistpris 2019.