Opptak fra 27. sep 2018

Brahms: Ungarske danser

Fra orkesterets BrahmsFest i 2018.