Opptak fra 16. jun 2018

Grieg: Sigurd Jorsalfar

Sigurd - den norske korsfareren

Over nyttår 1872 gikk Grieg på nytt i gang med å tonesette et helt nyskrevet drama av Bjørnstjerne Bjørnson, «Sigurd Jorsalfar». Han hadde kort tid på seg; Bjørnson hadde hastverk med å levere verket til teatrene i de nordiske hovedsteder. Bare i Christiania ble verket antatt, og verket ble uroppført på Christiania Theater 10. april 1872 med Johan Hennum som dirigent, og med blant annet Laura Gundersen som solist.

 

På nasjonaldagen 17. mai ble verket oppført igjen, med fullt hus og stor suksess: «Bifallet, der før hadde vært varmt, ble nu stormende», skrev Grieg senere i Festskriftet til Bjørnsons 70-årsdag. «Sigurd Jorsalfar» ble et populært verk, og ble fremført hele ni ganger bare denne første våren.

 

To år senere ble verket utgitt, og etter noen tiår foretok Grieg en revisjon og utga de tre orkesterstykkene som opus 56, «Tre orkesterstykker fra Sigurd Jorsalfar». Stykket ble også utgitt for både to- og firhendig piano.

 

Det meste av verket ble skrevet våren 1872, men Grieg tok i tillegg inn en Gavotte som var komponert flere år tidligere, og oppført sammen med uroppførelsen av Griegs fiolinsonate nr. 2 i G-dur i 1867. Gavotten var et enkeltstående fiolinstykke, som fikk tittelen «Ved mannjevningen» da den ble tatt inn i scenemusikken til Sigurd Jorsalfar.

 

Gavotten ble også spilt av Edvard Grieg og Ole Bull på konsert i Ekserserhuset i Bergen 11. august 1873. Dette var deres eneste offisielle opptreden sammen. Teksten er hentet fra Griegminuttforminutt.no.

 

Opptaket presenteres med generøs tillatelse fra NRK.