Opptak fra 16. jun 2018

Scener fra Olav Trygvason

Bjørnson og Grieg kjempet også sammen politisk, men deres storverk – uavhengig av alle andre kampsaker - skulle bli Den Nye Norske Nasjonaloperaen Olav Trygvason.

Verket ble aldri ferdig fra deres hånd. Etter en frisk start med gode og inspirerte tekster fra Bjørnsons hånd, laget Grieg ditto musikk til dette. Tre scener var snart klare. Men da mer materiale uteble fra dikteren og politikeren, stoppet prosessen.

 

Bjørnson hadde kanskje allerede lagt bak seg den nasjonalromantiske/historiske periode i sin diktning. Inspirert av den danske forfatter og kritiker Georg Brandes ble Bjørnson en av de mest energiske foregangsmenn for ”Det moderne gjennombrudd” i litteraturen. Det seriøse prosadrama, - som faktisk ble skapt av Bjørnson (først) og Ibsen, snart etterfulgt av den yngre, svenske dikteren August Strindberg, - overtok scenen bokstavelig talt.

 

Dette mens Grieg forble nasjonalromantiker i sitt hjerte. Han følte seg på den tiden ikke hjemme i de realistiske, psykologiske og ekspresjonistiske manifestasjoner som datidens kunst og litteratur ble mer og mer preget av.

 

Derfor var hans fortvilelse over den manglende oppfølging fra Bjørnsons side smertelig. Han skrev en rekke brev til Bjørnson med anmodning om mer tekst.

 

”Kommer ikke Olav Trygvason,?” spør Grieg i telegram og brev. Han søkte også andres hjelp. Til sin unge venn Frants Beyer skriver han:

 

”Skulle du en dag ha en lykkelig stund, så skriv til Bjørnson, sådan som du kan det. Der er et stort hjerte på ham, og han vil forstå deg og føle med deg og meg, når du ber ham fortsette ”Olav Trygvason”. Han vil endelig ha meg til å sette musikk til ”Kongen kommer” (et stykke jeg holder på med), men jeg sa ham, det var ikke for meg, og jeg vil ikke for noen pris. Jeg vil bare ”Olav Trygvason” eller et norsk eventyr. Ja, ja, det får gå som det vil. Jeg vil kun skrive det jeg vil, og det jeg kan.” Men til slutt resignerer Grieg. Det er heldigvis andre ting han har lyst til å gjøre også, - og så dukker tilbudet fra Ibsen om Peer Gynt opp….

 

Skrinleggingen av Olav Trygvason-prosjektet førte til brudd mellom Bjørnson og Grieg. Et 16-årig tomrom mellom disse to ildsjeler har sikkert ”kostet oss” dyrt i form av tapte muligheter, men da de igjen fant sammen, bidro de sammen og hver på sin måte til gjennomføringen av det største og viktigste prosjekt i moderne, norsk historie – unionsoppløsningen med Sverige. Norge kunne i 1905 framstå som egen nasjon – ikke bare politisk, men også kulturelt. Så fikk vi heller vente i 100 år på at noen spant videre på trådene fra Olav Trygvason.

 

Tekst Erling Dahl jr., hentet fra griegminuttforminutt.no

Opptaket presenteres med generøs tillatelse fra NRK.