Opptak fra 27. mai 2018

Grieg: Pianokonsert i a-moll

Internasjonalt gjennombrudd og orkesterets signaturverk.

Edvard Griegs pianokonsert ble urframført i København i april 1869 uten at komponisten selv var tilstede. Året før, sommeren 1868, reiste han til Danmark for å skrive pianokonserten. Sammen med Nina og datteren slo han seg ned i Søllerød nord for København. I et lite gartnerhus her fikk han ro til å komponere det som skulle bli hans internasjonale gjennombrudd. Solisten Ah Ruem Ahn kommer fra Sør-Korea og vant Edvard Grieg International Piano Competition i 2016. Hun vant også publikumsprisen.

Presentert av Festspillene i Bergen og Bergen Filharmoniske Orkester. Ah Ruem Ahn er presentert av KODE.