Opptak fra 18. jan 2018

Mozart: Fiolinkonsert nr. 5

Mozarts tyrkiske fiolinkonsert.

I løpet av ni måneder i 1775 komponerte Mozart hele fem fiolinkonserter. Selv begynte han å spille fiolin som seksåring, og ble undervist av sin far som selv var en dyktig fiolinist. I fiolinkonsert nr. 5 viser Mozart sin utrolige fantasi, og han eksperimenterer blant annet med tempi. Konserten, som også kalles den ''tyrkiske'' ble urframført i Salzburg rundt juletider i 1775.