Opptak fra 02. jun 2017

Lyrisk suite

En orkestrering av fire lyriske stykker.

Både Edvard Grieg selv og den østerriksk-ungarske dirigenten Anton Seidl (dirigent for New York Philharmonic) bidro til orkestreringen av de lyriske stykkene. Grieg var derimot ikke fornøyd med Seidls arrangementer og reviderte dem selv etter Seidls død.