Opptak fra 10. mar 2017

Strauss: Don Juan

Musikalsk portrett av en legendarisk forfører.

Programmusikk, musikk som tok utgangspunkt i eller ble inspirert av en litterær tekst, var både populær og kontroversiell på Richard Strauss' tid. I tonediktet Don Juan (komponert i 1888-89) presenterer Strauss sin tolkning av temaer som kjærlighet og erobring. Her finnes to hovedtemaer: den store åpningen som refereres til som Don Juans tema, samt flere ''kjærlighetstemaer'', ikke minst med obo i sentrum