Opptak fra 10. mar 2017

Halvorsen: Fiolinkonsert

Gjenoppstår etter hundre år!

Johan Halvorsens fiolinkonsert var tapt i rundt hundre år før den ble gjenfunnet i 2016. Man vet at konserten ble urframført av den unge stjernesolisten Kathleen Parlow og Berlin Philharmoniker i 1909. Mange års leting etter partituret førte ikke fram, før kanadiske musikkbibliotekarer på nytt gikk gjennom Parlows etterlatte papirer og noter. Etter funnet arbeidet Norsk Musikkarv intenst med å klargjøre en utgave av verket for framføring.