Opptak fra 24. nov 2017

Barber: Fiolinkonsert

Virtuos, krevende og romantisk.

Samuel Barber komponerte sin eneste fiolinkonsert i 1939. Verket var bestilt av den rike Samuel Simeon Fels. Barber fikk utbetalt en del av honoraret og dro til Sveits for å komponere i fred og ro. Den andre verdenskrigen forstyrret og Barber måtte returnere til USA. Han sendte de to første satsene til solisten, som likte dem. Det oppsto imidlertid uenighet om den siste og tekniske krevende satsen, og ulike påstander om hva som skjedde har versert. Sonoko Miriam Welde er solist sammen med Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester.