Opptak fra 23. nov 2017

Wagner: Faust-ouverture

Om Fausts lengsel og fortvilelse.

Mange komponister på 1800-tallet ble tiltrukket av Goethes skuespill om Faust. Richard Wagner var en av dem. Han begynte på en symfoni rundt tema som skjebne og styrke i Paris i 1839, men det ble ikke noe av symfonien. Resultatet ble en mektig overtyre som forteller om Fausts lengsel og desperasjon.