Opptak fra 23. nov 2017

Hellstenius: As if the law is everything

Et verk som reflekterer rundt loven og hvordan den styrer våre liv.

Teksten i sangsyklusen er skrevet av poeten Øyvind Rimbereid, og reflekterer og stiller spørsmål ved loven. Syklusen består av syv deler som ved en poetisk tilnærming utforsker ideen og konseptet lov, fra straffelov til naturlov.