Opptak fra 22. jan 2017

Elgar: Cellokonsert

En hjørnestein i cellorepertoaret.

Elgars cellokonsert er ikke bare et av hans mest populære verk, men også et personlig verk. Verket renner over av vakre, melankolske og elegiske melodier. Elgar komponerte stykket like etter den første verdenskrigen, som en reaksjon på all volden og ødeleggelsen den førte med seg.