Opptak fra 29. sep 2016

Bruckner: Symfoni nr. 6

En mektig symfonisk opplevelse.

Anton Bruckner brukte to år på å komponere sin sjette symfoni, og den var ferdig i 1881. Selv fikk han bare høre deler av den framført. Gustav Mahler framførte symfonien i 1889, men da gjorde han diverse kutt i partituret. Først i 1935, over førti år senere, ble symfonien framført slik Bruckner skrev den. Bergen Filharmoniske Orkester har spilt inn symfonien på cd med Thomas Dausgaard (BIS).