Opptak fra 11. mai 2016

Hvoslef: Jubeljahr (1765)

En feiring av orkesterets 250-års jubileum i 2015.

Ketil Hvoslefs verk ble framført på konserten Harmoniens beskrivelser i desember 2015. To andre komponister med tilknyting til Bergen, Knut Vaage og Ørjan Matre, fikk også framført nye verk på den konserten. ''Det ser ut til at Haydn ønsker å ta del i feiringen av orkesteret'', sa Hvoslef om verket som inngikk i orkesterets bestillingsprogram for ny musikk, OPUS 250.