Opptak fra 02. mar 2016

Dvorak: Symfoni nr. 7

Dvoraks største symfoni?

''Gud, kjærlighet og fedreland'', skrev Dvorak på partituret til sin syvende symfoni. Dvorak var patriot og ble inspirert da de militære troppene ankom Praha for å overvære en konsert til støtte for kampen for et tsjekkisk hjemland. Han komponerte symfonien i løpet av tre måneder og dirigerte selv urpremieren i London i april 1885.