Opptak fra 04. sep 2015

Strauss: Don Quixote

Et musikalsk portrett av den tragiske helten.

Richard Strauss var ikke den første komponisten som ble inspirert av historien om Don Quixote, men hans versjon med den fulle tittelen ''Fantastiske variasjoner over et tema med ridderlig karakter'' er utvilsomt det mest elaborerte og rike forsøk på å portrettere i musikk ridderens eventyr.