Opptak fra 12. feb 2015

Bull: Sæterjentens søndag

Ole Bulls mest kjente melodi.

Melodien stammer fra Ole Bulls suite Et Sæterbesøg, fra 1849. Jørgen Moe (mest kjent for sin innsamling av norske folkeeventyr sammen med P. C. Asbjørnsen) satte tekst (På solen jeg ser) til melodien etter at han hørte Et Sæterbesøg på konsert.