Opptak fra 12. feb 2015

Griegs symfoni

Griegs forbudte.

I 1863 var Edvard Grieg i København. Der møtte han den danske komponisten Niels W. Gade som oppfordret Grieg til å skrive en symfoni. Et år etter var han ferdig og noen av satsene ble urframført i Tivoli i København samme år. Hele symfonien ble spilt av Harmoniens orkester i Bergen 19. januar 1865. Til sammen ble verket framført fem ganger, siste gang i 1867. Grieg hørte så Johan Svendsens symfoni, han ble imponert og trakk deretter sin egen symfoni fra offentligheten - ''må aldrig oppføres'' skrev han på partituret. Verket ble liggende i dvale, helt til 1980-tallet da symfonien ble framført i Moskva, med Moskva Radios symfoniorkester, uten at offisiell tillatelse var innhentet. Partituret ble raskt frigitt og Bergen Filharmoniske Orkester spilte symfonien inn på plate like etter.