Opptak fra 08. okt 2015

Haydn: Cellokonsert i C-dur

Gjenoppdaget mesterverk.

Haydn komponerte cellokonserten i 1760-årene for cellisten Joseph Weigl som spilte i Haydns Esterhazy-orkester. Verket forsvant så, og ble ikke gjenfunnet før i 1961 og ble da framført av den mesterlige Mstislav Rostropovitsj. Verket er på alle cellisters repertoar og populært blant publikum. Opptaket er fra orkesterets 250-års jubileumsgalla 8.oktober 2015.