Opptak fra 22. okt 2015

Mahler: Symfoni nr. 1

Fra symfonisk dikt til symfoni.

Gustav Mahlers første symfoni ble omarbeidet flere ganger før komponisten selv kom fram til dagens versjon. Da verket hadde sin premiere i 1889 omtalte han det som et symfonisk dikt i to deler. Først i 1898 kom dagens tittel på plass. I første sats møter vi en vandrer på tur i skogen mens solen skinner, i tredje sats hører vi begravelsesmusikk og barnesang, og i siste sats endrer stemningen seg før den ender i et strålende klimaks.