Opptak fra 15. jan 2015

Prokofiev: Symfoni nr. 1 ''Den klassiske''

Hans nytolkning av Haydns og Mozarts klassiske stil.

Prokofiev begynte på verket i 1916 og gjorde det ferdig året etter. Symfonien ble komponert som en moderne nytolkning av Haydns og Mozarts klassiske stil. Symfonien, som ble urframført i april 1918 med komponisten selv som dirigent, er et av Prokofievs mest populære verk.