Opptak fra 29. jan 2015

Bernstein: Ouverture til Candide

Full av Bernsteins energi og rytmiske stil.

Leonard Bernsteins operette Candide er basert på opplysningstidens filosof Voltaires historie fra 1759 med samme navn. Den ble urframført på Broadway (Martin Beck Theatre) i 1956, og ble senere revidert. Voltaires Candide er en satire over datidens rådende holdninger, ikke minst hos kirken, adelen og de kongelige.

 

Ouvertyren har inntatt sin plass på orkestrenes repertoar og er det mest spilte av hans repertoar med unntak av de symfoniske dansene fra West Side Story.